Doktorpodden intervjuar Olivia Wigzell

Doktorpodden, är en podcast om kroppen, diagnoser och sjukdomsförebyggande insatser. Skaparen, C-O Svensson är allmänläkaren som förklarar vanliga sjukdomars orsak, förlopp och behandling så att alla kan förstå. Sedan 2015 är Carl-Olof Svensson också styrelseledamot i Läkare mot Tobak. Det föll sig därför naturligt för honom att bl.a. ställa frågor om prevention och om tobak till Socialstyrelsens Generaldirektör Olivia Wigzell vid ett möte dem emellan. Intervjun kan höras här:

Intervju med GD Olivia Wigzell

Lyckat Berzeliussymposium om Endgame

Ett åttiotal personer, inkl. föreläsare, deltog i symposiet den 22 & 23 september 2016. Vi fick mycket beröm för valet av föreläsare och hur symposiet genomfördes. Mötet filmades och kommer att publiceras här inom kort. Detta var det första internationella mötet någonsin som enbart handlat om Tobacco Endgame. De olika strategierna och erfarenheterna från Irland, Nya Zealand, Finland och Sverige kommenterades av ledande experter och gav oss viktiga uppslag för det fortsatta arbetet. Det finns både likheter och skillnader och de jämförelserna blev särskilt berikande. Efter symposiet står det helt klart att ett mål för tobaksarbetet som det formuleras i Tobacco Endgame, d.v.s. < 5 % dagligrökare år 2025 är viktigt, inspirerande och möjligt att nå.

 

_dsc0526-80

Ansvariga för mötet: Göran Boëthius och Hans Gilljam

Föreläsarnas powerpoint-presentationer kan ni finna här: http://www.sls.se/Utbildning/Berzeliussymposier/tobaccoendgame/Speakers-ppt/

Inloggning med namn: BZ92 och lösen: Speakers

 

 

 

Berzeliussymposium om Tobacco Endgame

Ett internationellt symposium arrangerat av Läkare mot Tobak och Tankesmedjan Tobaksfakta kommer att äga rum den 22-23 september 2016 i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Temat är ”Tobacco Endgame – Swedish Style” och för första gången kommer ”Tobacco Endgame” att vara övergripande tema för en internationell konferens. En länk till anmälan och program finner du här Berzeliussymposium

Fyra länder, vars regeringar har tagit beslut om att stödja en Endgame-strategi, kommer att jämföra sina erfarenheter och internationella experter kommer att värdera och diskutera den bästa vägen mot ett rökfritt, eller helt tobaksfritt samhälle. Forskare och aktörer från Nya Zealand, Irland, Finland, Sverige, Belgien och USA kommer att finnas på plats. Representanter för riksdag och viktiga institutioner liksom myndighetsföreträdare och inhemska forskare och aktörer berättar om sina delar i en Endgame-strategi.

Symposiet kommer att arbeta interaktivt. Deltagarnas åsikter kommer att höras via mentometerteknik.

 

Nedan finns ett detaljerat program över de två dagarna: (Inom parentes ses presentation och frågestund i minuter).

 

Dag 1 22/9

09.00-10.00, Registrering och kaffe/te

Moderatorer: Gunilla Bolinder Karolinska Institutet, Co-moderator Hampus Holmer Lunds Universitet

10.00 -10.15

Välkomna, introduktion och information
Hans Gilljam, Karolinska Institutet och Läkare mot Tobak

 

10.15 -10.35 (15+5)

Tobaksbruk– i Global Burden of Disease och NCD
Peter Friberg, Göteborgs universitet

 

10.40 -11.00 (15+5)

Tobacco Endgame – etiska aspekter
Ingemar Engström, Örebro Universitet

 

11.00 -11.05 Bensträckare

 

11.05 -11.40 (30+5)

Tobacco Endgame: Strategiska överväganden

Ruth Malone University of California, San Francisco, USA

 

11.45 -13.00 Lunch med “möt experterna”

 

13.00 -13.20 (20)

Tobaksfritt New Zealand 2025
Richard Edwards, Otago University, New Zealand

 

13.25 -13.45 (20)

Tobaksfritt Irland 2025

Luke Clancy, University of Dublin, Irland

 

13.45 – 13.50 Bensträckare

 

13.50 -14.10 (20)

Tobaksfritt Finland 2030

Antero Heloma, National Institute for Health and Welfare, Finland

 

14.15 -14.35 (20)

Rökfritt Sverige 2025

Göran Boëthius, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

 

14.35 – 15.05 Paus, kaffe/förfriskningar

 

15.05 -15.50 (45)

Sammanfattning av fyra exempel – Likheter? Skillnader? Förutsättningar?

Kenneth Warner University of Michigan, Ann Arbor, USA

Panel med ovan nämnda presentatörer

 

15.55 -16.15 (20)

Vägen framåt.

Anna-Lena Sörenson, Riksdagsledamot (S) Vice Ordf. Socialutskottet och

Emil Broberg, 3:e Vice Ordf. Sveriges Kommuner och Landsting

 

16.20 – 16.40 (15+5)

Tobaksprevention – läkarens roll i politiken
Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (L) Sveriges Riksdag

 

19.00-22.00 Symposiemiddag

 

Dag 2 23/9

09.00 -09.05

Välkomna

Hans Gilljam

 

09.05 -09.25 (15+5)

Hur stöttar vi aktivt genomförandet av ett rökfritt Sverige 2025?

Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten.

 

09.30 -09.50 (15+5)

Optimering av avvänjningsstödet för alla I Sverige

Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen

 

09.55 -10.15 (15+5)

Rökavvänjning i kliniken – hur ser evidensen ut?

Hanne Tønnesen, Universiteten i Lund & Köpenhamn 

 

10.15 – 10.45 Kaffe/te

 

10.45 -11.30 (40+5)

En mer hälsoinriktad medicinsk utbildning för att säkra framtidens hälso- och sjukvård.

Panel med Moderatorerna, David Nathanson KI/Södersjukhuset och ST-läkare (namn avvaktas)

 

11.30 -12.00

Lunchwrap med mingel vid ståbord

 

12.00 –12.20 (15+5)

Tobacco Endgame – förväntat svar från tobaksindustrin
Luk Joossens, Association of European Cancer Leagues, Bryssel, Belgien

 

12.25 – 12.45 (15+5)

Tobaksrökningens kostnader – idag och i morgon

Geronimo Salomón Holmer, Folkhälsomyndigheten

 

12.50 -13.10 (15+5)

Tobacco Endgame – en viktig förutsättning för att minska hälsoklyftorna Olle Lundberg, Ordf. Kommissionen för jämlik hälsa

 

13.10 – 13.15 Bensträckare

13.15 -14.00 (45)

Diskussion och avslut

Hans Gilljam med panel

14.00 SLUT

Programmet kommer inte att webb-sändas men spelas in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:e Tobacco Endgame-seminariet den 31/5

Missa inte det 6:e Tobacco Endgame-seminariet som äger rum tisdagen den 31 maj i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Delta själv kostnadsfritt eller via webben.

Anmäl dig här

Webbsänt seminarium:  Seminariet kan följas genom webbsändning – i realtid och efteråt.

Preliminärt Program 31/5 kl 13-16

Del 1

Välkomna! Detta är Tobacco Endgame i dag. Göran Boëthius, Lena Sjöberg
-Tobaksvanor i dagens invandrargrupper – vad vet vi?
-Barnets rätt i tobaksfrågan (BRiT-projektet) i ett flyktingperspektiv. Maria Schöld, Tobaksfakta
-Nationella organisationers roller och möjligheter avseende tobaksförebyggande stöd i flyktingsituationen. Iréne Nilsson Carlsson,  Socialstyrelsen, Ingrid Millet, Folkhälsomyndigheten och Anna Östbom, Sveriges Kommuner och Landsting
-Sluta Röka Linjen – klarar stöd på flera språk! Ann Post, Stockholms läns landsting
-Så tacklar vi utmaningarna i Gävleborg. Birgitta Enmark, Tammouz Obeid, folktandvården Gävleborg
-Tobaksbruk och Ramadan. Aktiviteter i Stockholmsområdet. Agneta Alderstig, VISIR

Förfriskningar
Del 2

– Neutrala tobaksförpackningar – erfarenheter från införandet i Australien. Kylie Lindorff, Chair, Cancer Council Victoria,    Melbourne, Australien.
-Vad säger det aktuella Slutbetänkandet av Tobaksdirektivsutredningen om ett svenskt införande?
Diskussion

De stulna åren – om rökning & mental hälsa

Rapporten, som sammanställts av frivilligorganisationen ASH i Storbritannien är ett upprop till handling. Den utmanar vanföreställningen att tobaksberoende hos personer med mental sjukdom är såväl oundvikligt som omöjligt att behandla. Tobaksrökningen i Sverige har minskat till ca 10% dagligrökare men bland personer med psykiatriska diagnoser och/eller beroendetillstånd ser man nivåer på 60-70%! Rapporten utgör ett stöd för det arbete som bl.a. bedrivs vid Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård i Malmö av Prof Hanne Tønnesen och vid Beroendecentrum, Stockholm av Dr Adam Fürbach.

The Stolen Years

Riksdagen skärper tobakslagen

Riksdagen röstade den 6 april 2016 ja till flera viktiga förändringar i tobakslagen. Förändringarna görs för att anpassa den svenska lagen till EU:s nya tobaksproduktdirektiv. Direktivet syftar bland annat till att göra tobak mindre attraktiv för främst ungdomar. Beslutet innebär också att hälsovarningarna på cigarettpaketen ska bli större och täcka 65 procent av paketets fram- och baksida. De kommer även att bestå av både text och bild och Sluta-Röka-Linjen 020-840000 kommer att tryckas på alla paket. Tobaksförpackningar får inte heller likna livsmedel eller kosmetiska produkter.

Lagskärpningarna träder i kraft den 20 maj 2016.

Hela förslaget kan läsas här: Lagförslaget

Liberalerna kallar tobaksförslaget ”löjeväckande”

I SVT:s Rapport 14 mars 2016 kallade Liberalernas gruppledare i Riksdagen Erik Ullenhag Tobaksutredningens förslag för ”löjeväckande” och rökförbud på uteserveringar för ”moraliserande” och ”det drabbar ju inte tredje man”. ”Tredje man” kan vara av olika slag. Hon/han har krogen som sin arbetsplats och/eller kan lida av astma eller allergi, så där har Ullenhag fel i sak. Långt fler, för att inte säga flertalet, gäster tycker att en rökig miljö förstör nöjet med krogbesöket.

Det stora misstaget med utspelet är att tobaksrökning ses som en privatsak och inte som ett folkhälsoproblem. De folksjukdomar som rökningen orsakar hör till mest svårbotade eller obotliga. Det är därför rimligt att rökarna får bästa möjliga information om utsikterna. Men, beroende rökare blir man nästan alltid under tonåren då vare sig förnuftet, lungorna eller hjärnan vuxit till sin fulla potential. Den som fastnat i rökning har svårt att ta sig ur, trots riskerna att tvingas leva sjukare, och 10-11 år kortare liv.

Liberalernas förslag har på sikt effekten att man försvarar tobaksindustrins rätt att ta livet av drygt varannan av sina mest lojala kunder. Läkare mot Tobaks medlemmars samlade kliniska erfarenhet av kampen mot de tobaksrelaterade sjukdomarna kan enkelt sammanfattas: förebyggande av tobaksrökning enligt tobaksutredningens förslag och regeringens beslut att stödja ”Tobacco Endgame – rökfritt Sverige 2025” är enda vägen ur denna av människan skapade, onödiga katastrof.

Debatt om tobak i SvT:s Opinion live

Debattprogrammet ”Opinion live” i SvT sände kvällen den 3 mars 2016 ett inslag om tobaksutredningens förslag. Programledaren Belinda Olsson ledde samtalet mellan skribenten Karin Pihl, Hans Gilljam LmT och inhoppande rökningsmotståndaren Bert Carlsson. Det kom att handla om rökarnas frihet, snusets hälsorisker och ”förmyndarsamhället” i allmänhet. En ung rökare på åskådarplats fick också stort utrymme i programmet. Man kan fundera över om korta debattprogram som bygger på en konfrontation mellan så disparata begrepp som rökarnas frihet å ena sidan och vårt största förebyggbara hälsoproblem å den andra, verkligen kan ge frågan en godtagbar belysning?  Döm själva: (tobaksinslaget kommer 29 min in i sändningen)

Tobak i Opinion live

Lag om E-cigaretter i höst?

Tobaksutredaren Göran Lundahl föreslår i en särskild promemoria att E-cigaretter fr o m hösten 2016 ska få en egen lag. Förslaget innehåller en åldergräns för inköp (18 år) och att ”vejpning”, dvs blossande på E-cigaretter inte ska tillåtas där rökförbud råder.

Se Tobaksfakta för mer

Aktuellt

  • E-cigaretter och ”Heat-not-burn”- produkter

    Tobaksindustrin har länge förstått att cigaretten är en dödsdömd produkt i det långa loppet. Därför har man experimenterat med mindre giftiga produkter i många år. Tillverkare av E-cigaretter köps nu Läs vidare

  • Norska staten vinner kampen om neutrala snusdosor

    Norska staten vann den 6/11 2017 en process i Oslo Byrett (motsv. tingsrätt) om att få införa neutrala snusförpackningar i Norge. Swedish Match hade stämt Norska Staten men förlorade i Läs vidare

  • Snusning – en uppdatering om risker

    Läkare mot Tobak samverkar med andra yrkesföreningar i en ambition att hålla våra läsare uppdaterade vad gäller tobakens skadeverkningar. Snusforskning är angeläget då man har så många brukare som i Läs vidare

Från vårt Facebook-flöde

Besök våra hemsidor

Adress

Läkare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org