Ämnesområdena ses till vänster

Innehållet vänder sig till läkare och en intresserad allmänhet. Fakta kompletteras och redigeras fortlöpande.

Många källhänvisningar i den löpande texten (länkar) är på engelska. Somliga kräver fackkunskap för att kunna tolkas.

Aktuellt

  • Norska staten vinner kampen om neutrala snusdosor

    Norska staten vann den 6/11 2017 en process i Oslo Byrett (motsv. tingsrätt) om att få införa neutrala snusförpackningar i Norge. Swedish Match hade stämt Norska Staten men förlorade i Läs vidare

  • Snusning – en uppdatering om risker

    Läkare mot Tobak samverkar med andra yrkesföreningar i en ambition att hålla våra läsare uppdaterade vad gäller tobakens skadeverkningar. Snusforskning är angeläget då man har så många brukare som i Läs vidare

  • Tobaksrökning fortfarande största hälsohotet

    Lancet, en av de mest ansedda medicinska tidskrifterna, publicerade 18/9 2017 resultatet av den studie som GBD 2016 Risk Factors Collaborators genomfört. Gruppen, som f.a. finansieras av Melinda och Bill Läs vidare

Från vårt Facebook-flöde

Idag inleds den tobaksfria veckan men nog borde väl alla veckor egentligen vara tobaksfria?!

Tandvård mot tobaks expertpanel på årets odontologiska riksstämma. Tusen tack alla som kom, underbara!

Peppade experter inför deltagande i Tandvård mot tobaks expertpanel på odontologiska riksstämman👍🏻

Besök våra hemsidor

Adress

Läkare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org