Styrelsen: har 9 ledamöter som väljs av årsmötet inom första kvartalet varje år. Sammankallande i valberedningen är Per Neander, Örebro.

 

 

Ordförande

Hans Gilljam, leg läk, professor emeritus hasse2-24112016-img_6014

Majvägen 23

167 52 Bromma

Tfn 070-290 25 66
E-post: hans.gilljam@ki.se

 

Kassör

matzMatz Larsson, överläkare, med dr
Universitetssjukhuset Örebro
Lungkliniken/TPE
701 85 Örebro
Tfn: 019-602 550 96
Tfn: 073-809 02 28
E-post: matz.larsson@orebroll.se

 

Sekreterare

Per Haglind, leg läk, docent_dsc8921-80
Södra vägen 38
412 54 Göteborg
Tfn: 031-18 31 77
Tfn: 072-718 31 77
E-post: 031-183177@comhem.se

 

Ledamot

Göran Boëthius, leg läk, docentgb
Stenavägen 204
439 52 Åsa
Tfn: 0340-65 64 52
Tfn: 070-642 51 17
E-post: boethius@tobaksfakta.se

 

Ledamot

Gunilla Bolinder, överläkare, docent gunilla
FOUU-Ledningen
Karolinska sjukhuset
171 76 Stockholm
Tfn: 08-662 54 83
Tfn: 070-484 83 49
E-post: gunilla.bolinder@karolinska.se

 

Ledamot

Carl-Olof Svensson, medicinskt ledn.-ansvarig läkare cos
MedHelp
Tfn: 0722-378219
E-post: carl-olof.svensson@medhelp.se

 

Ledamot

Adam Fürbach, specialist i psykiatri, diplomerad tobaksavvänjare 
Beroendecentrum Stockholm
E-post: adam.furbach@sll.se

 

Ledamot

Lovisa Brehmer, ST-läkare, med.dr. lovisa-webb-1-of-1
Falu lasarett
791 82 Falun
E-post: lovisa.brehmer@ltdalarna.se

 

 

 Ledamot

 

Aktuellt

  • Doktorpodden intervjuar Olivia Wigzell

    Doktorpodden, är en podcast om kroppen, diagnoser och sjukdomsförebyggande insatser. Skaparen, C-O Svensson är allmänläkaren som förklarar vanliga sjukdomars orsak, förlopp och behandling så att alla kan förstå. Sedan 2015 Läs vidare

  • Lyckat Berzeliussymposium om Endgame

    Ett åttiotal personer, inkl. föreläsare, deltog i symposiet den 22 & 23 september 2016. Vi fick mycket beröm för valet av föreläsare och hur symposiet genomfördes. Mötet filmades och kommer att Läs vidare

  • Berzeliussymposium om Tobacco Endgame

    Ett internationellt symposium arrangerat av Läkare mot Tobak och Tankesmedjan Tobaksfakta kommer att äga rum den 22-23 september 2016 i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Temat är ”Tobacco Endgame – Läs vidare

Från vårt Facebook-flöde

Besök våra hemsidor

Adress

Läkare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org