Regeringen stöder Tobacco Endgame!

Gabriel Wikström, Minister för Folkhälsa, sjukvård och idrott, gästade den 8 febr 2016, SVT:s Gomorron Sverige och uttalade Regeringens stöd för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025! En rad åtgärder planeras för att nå dit. Läkare mot Tobak kan glädja sig åt att en idé som kläcktes på vårt styrelsemöte i Halland i augusti 2009 nu har nått ett betydelsefullt delmål på vägen!

Styrelsen 2009 Halland

Nya medlemmar i styrelsen

Vid årsmötet 2016, som ägde rum den 2/2, invaldes 2 nya kolleger i styrelsen: psykiatern Adam Fürbach och allmänläkaren Carl-Olof Svensson. Därmed har styrelsen föryngrats, vilket länge har varit ett mål. De båda tillför dessutom kompetenser som är av stort värde för LmT.

Adam verkar inom beroendemedicinen, som traditionellt handlar mest om alkohol och illegala droger, men han har sedan ca 1 år också fogat rökavvänjning till sin verksamhet. Kombinationen alkohol/narkotika och tobaksrökning hör till de stora, såväl sociala som hälsomässiga problemen i vårt land. Ett viktigt område som också kostar samhället enorma belopp.

Carl-Olof är allmänläkaren som alltmer intresserat sig för E-hälsa och de olika möjligheter som nya kommunikationsvägar öppnat för hälso- och sjukvården och inte minst för egenvård. Till vardags är han medicinskt ledningsansvarig på MedHelp som sköter Sjukvårdsupplysningen 1177 för 1/4 av Sveriges invånare. Till hans egna spännande projekt hör  ”doktorpodden.se”.

Årsmötet avtackade därmed David Chalom och Torbjörn Johansson som i många år bidragit med kompetenser och idéer i styrelsearbetet. Båda fortsätter som aktiva i det tobaksförebyggande arbetet.

Mötet avslutades med att Lars-Erik Holm, som nyligen avgick med pension från sin tjänst som generaldirektör för Socialstyrelsen, utnämndes till Hedersledamot. Lars-Erik Holm, som är docent på Karolinska Institutet med onkologi som klinisk specialitet, var en av grundarna av Läkare mot Tobak 1992. I sina olika roller som känd förebyggare av cancersjukdomar har han alltid ställt upp för LmT då föreningen sökt hans stöd. Utnämningen apostroferades med att ett inramat bevis överlämnades.

Aktuellt

  • Kampanjen om tobak har startat

    Läkare mot Tobak driver en kampanj om tobak tillsammans med Tankesmedjan Tobaksfakta. Vi vill lyfta kända och okända fakta om tobaken och dess skadeverkningar. Det gör vi med 5 animerade Läs vidare

  • Marlboro köper JUUL e-cig

    E-cigaretten JUUL har blivit en försäljningskomet på den amerikanska marknaden och gjort sina uppfinnare stenrika på kort tid. Det är särskilt skolungdom som köper och vejpar JUUL som pga sin Läs vidare

  • Tobaksavvänjningen underutnyttjad

    I veckans Läkartidning (nr 44-45/2018) menar LmT att tobaksavvänjarna är en underutnyttjad resurs i vården. Särskilt avvänjning från cigarettrökning förebygger inte bara framtida ohälsa utan riktar sig direkt mot orsaken Läs vidare

Från vårt Facebook-flöde

Cannot Display Feed

Pls check if the Facebook page exists or not.

Besök våra hemsidor

Adress

Läkare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org