Berzeliussymposium om Tobacco Endgame

Ett internationellt symposium arrangerat av Läkare mot Tobak och Tankesmedjan Tobaksfakta kommer att äga rum den 22-23 september 2016 i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Temat är ”Tobacco Endgame – Swedish Style” och för första gången kommer ”Tobacco Endgame” att vara övergripande tema för en internationell konferens. En länk till anmälan och program finner du här Berzeliussymposium

Fyra länder, vars regeringar har tagit beslut om att stödja en Endgame-strategi, kommer att jämföra sina erfarenheter och internationella experter kommer att värdera och diskutera den bästa vägen mot ett rökfritt, eller helt tobaksfritt samhälle. Forskare och aktörer från Nya Zealand, Irland, Finland, Sverige, Belgien och USA kommer att finnas på plats. Representanter för riksdag och viktiga institutioner liksom myndighetsföreträdare och inhemska forskare och aktörer berättar om sina delar i en Endgame-strategi.

Symposiet kommer att arbeta interaktivt. Deltagarnas åsikter kommer att höras via mentometerteknik.

 

Nedan finns ett detaljerat program över de två dagarna: (Inom parentes ses presentation och frågestund i minuter).

 

Dag 1 22/9

09.00-10.00, Registrering och kaffe/te

Moderatorer: Gunilla Bolinder Karolinska Institutet, Co-moderator Hampus Holmer Lunds Universitet

10.00 -10.15

Välkomna, introduktion och information
Hans Gilljam, Karolinska Institutet och Läkare mot Tobak

 

10.15 -10.35 (15+5)

Tobaksbruk– i Global Burden of Disease och NCD
Peter Friberg, Göteborgs universitet

 

10.40 -11.00 (15+5)

Tobacco Endgame – etiska aspekter
Ingemar Engström, Örebro Universitet

 

11.00 -11.05 Bensträckare

 

11.05 -11.40 (30+5)

Tobacco Endgame: Strategiska överväganden

Ruth Malone University of California, San Francisco, USA

 

11.45 -13.00 Lunch med “möt experterna”

 

13.00 -13.20 (20)

Tobaksfritt New Zealand 2025
Richard Edwards, Otago University, New Zealand

 

13.25 -13.45 (20)

Tobaksfritt Irland 2025

Luke Clancy, University of Dublin, Irland

 

13.45 – 13.50 Bensträckare

 

13.50 -14.10 (20)

Tobaksfritt Finland 2030

Antero Heloma, National Institute for Health and Welfare, Finland

 

14.15 -14.35 (20)

Rökfritt Sverige 2025

Göran Boëthius, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

 

14.35 – 15.05 Paus, kaffe/förfriskningar

 

15.05 -15.50 (45)

Sammanfattning av fyra exempel – Likheter? Skillnader? Förutsättningar?

Kenneth Warner University of Michigan, Ann Arbor, USA

Panel med ovan nämnda presentatörer

 

15.55 -16.15 (20)

Vägen framåt.

Anna-Lena Sörenson, Riksdagsledamot (S) Vice Ordf. Socialutskottet och

Emil Broberg, 3:e Vice Ordf. Sveriges Kommuner och Landsting

 

16.20 – 16.40 (15+5)

Tobaksprevention – läkarens roll i politiken
Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (L) Sveriges Riksdag

 

19.00-22.00 Symposiemiddag

 

Dag 2 23/9

09.00 -09.05

Välkomna

Hans Gilljam

 

09.05 -09.25 (15+5)

Hur stöttar vi aktivt genomförandet av ett rökfritt Sverige 2025?

Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten.

 

09.30 -09.50 (15+5)

Optimering av avvänjningsstödet för alla I Sverige

Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen

 

09.55 -10.15 (15+5)

Rökavvänjning i kliniken – hur ser evidensen ut?

Hanne Tønnesen, Universiteten i Lund & Köpenhamn 

 

10.15 – 10.45 Kaffe/te

 

10.45 -11.30 (40+5)

En mer hälsoinriktad medicinsk utbildning för att säkra framtidens hälso- och sjukvård.

Panel med Moderatorerna, David Nathanson KI/Södersjukhuset och ST-läkare (namn avvaktas)

 

11.30 -12.00

Lunchwrap med mingel vid ståbord

 

12.00 –12.20 (15+5)

Tobacco Endgame – förväntat svar från tobaksindustrin
Luk Joossens, Association of European Cancer Leagues, Bryssel, Belgien

 

12.25 – 12.45 (15+5)

Tobaksrökningens kostnader – idag och i morgon

Geronimo Salomón Holmer, Folkhälsomyndigheten

 

12.50 -13.10 (15+5)

Tobacco Endgame – en viktig förutsättning för att minska hälsoklyftorna Olle Lundberg, Ordf. Kommissionen för jämlik hälsa

 

13.10 – 13.15 Bensträckare

13.15 -14.00 (45)

Diskussion och avslut

Hans Gilljam med panel

14.00 SLUT

Programmet kommer inte att webb-sändas men spelas in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

  • WHO:s rapport 2019 om tobaksepidemin

    Framstegen för WHO:s tobaksförebyggande arbete har varit betydande. År 2007 berördes 1 miljard människor av någon viktig tobakspreventiv åtgärd i tobakskonventionen FCTC. Med stöd av bl.a. finansmannen Michael Bloombergs MPOWER-initiativ Läs vidare

  • San Francisco först med att förbjuda e-cigaretter

    San Francisco stad har reagerat på det ökande bruket av e-cigaretter hos skolbarn och beslutat (25/6-19) att förbjuda försäljning i butik och även stoppa paketleveranser av dessa produkter. Staden är Läs vidare

  • Kampanjen om tobak har startat

    Läkare mot Tobak driver en kampanj om tobak tillsammans med Tankesmedjan Tobaksfakta. Vi vill lyfta kända och okända fakta om tobaken och dess skadeverkningar. Det gör vi med 5 animerade Läs vidare

Från vårt Facebook-flöde

Cannot Display Feed

Pls check if the Facebook page exists or not.

Besök våra hemsidor

Adress

Läkare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org