Styrelsen har 9 ledamöter som väljs av årsmötet inom första kvartalet varje år. Sammankallande i valberedningen är Per Neander, Örebro.

 

 

Ordförande

Hans Gilljam, leg läk, seniorprofessor hasse2-24112016-img_6014

Majvägen 23

167 25 Bromma

Tfn: 070-290 25 66

E-post: hans.gilljam@ki.se

 

Kassör

matzMatz Larsson, överläkare, docent
Universitetssjukhuset Örebro
Lungkliniken/TPE
701 85 Örebro
Tfn: 019-602 550 96
Tfn: 073-809 02 28
E-post: larsson.matz@gmail.com

 

Sekreterare

Per Haglind, leg läk, docent_dsc8921-80
Södra vägen 38
412 54 Göteborg
Tfn: 031-18 31 77
Tfn: 072-718 31 77
E-post: per@haglinds.se

 

Vice ordförande

Göran Boëthius, leg läk, docentgb
Stenavägen 204
439 52 Åsa
Tfn: 070-642 51 17
E-post: boethius@tobaksfakta.se

 

Ledamot

Gunilla Bolinder, överläkare, docent gunilla
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tfn: 08-662 54 83
Tfn: 070-484 83 49

E-post: gunilla.bolinder@sll.se

 

Ledamot

Mats Lambe, leg läk, professor                                

Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
Tfn: 070 771 56 55
E-post: Mats.Lambe@ki.se

 

 

Ledamot

David Chalom, överläkare, ortoped

Försäkringskassan och Aktiv Ortopedteknik

Tfn: 070-944 78 80

E-post: dejvidc@hotmail.com

 

Ledamot

Hussam Shihadeh, överläkare

Danderyds Sjukhus
182 57 Danderyd
E-post:

 

 

 

 Ledamot

Birger Forsberg, överläkare, docent

Stockholms läns landsting

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
104 31 STOCKHOLM

E-post: birger.forsberg@sll.se

 

 

Ledamot

Martin Ekdahl, leg.läk. neurologkliniken

Skånes Universitetssjukhus Malmö

E-post: martin.kv.ekdahl@gmail.com

Aktuellt

  • Cigarettrökning den största risken bland ohälsosamma levnadsvanor

    En jämförelse mellan 5 olika gynnsamma levnadsvanor; ingen rökning, normalt BMI, regelbunden motion, måttligt med alkohol och varierad kost och olika grader av avvikelser har gjorts i USA. Från 1980 Läs vidare

  • Tredjehandsrökning – en förbisedd risk med tobaksrökning inomhus

    Som så ofta var tobaksindustrin själv först med att undersöka – i hemlighet – om tobaksröken som fastnar i textilier, annan inredning och t.o.m. väggfärg kunde avge toxiska produkter. I Läs vidare

  • Färre dödsfall hos E-cigarettrökare i USA

    Dödsfallen bland E-cigarettanvändare (vejpare) i USA har minskat kraftigt. Lungskadorna har sannolikt oftast , men inte alltid, orsakats av inhalation av vitamin E-syra, en tillsats till tetrahydrocannabinol som många vejpare Läs vidare

Från vårt Facebook-flöde

Cannot Display Feed

Pls check if the Facebook page exists or not.

Besök våra hemsidor

Adress

Läkare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org